ХХVI НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Качеството – за по-добър живот’2015“

На 10 и 11 ноември 2015 г. , в сградата на Националния дом на науката и техниката в гр. София, под патронажа на Министъра на икономиката, ще се проведе ХХVI НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Качеството – за по-добър живот’2015“.

В Програмата на конференцията са включени 4 раздела с 24 доклада, които отразяват постигнатото в областта на стандартизацията и качеството през настоящата година, както и нови тенденции и поставени цели.

Share this post