Информация на ДАМТН за забрана на пускането на пазара на подвижен ножичен подемник модел QJY-P-30

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира, че във връзка с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 29.4.2021 год. относно защитна мярка, предприета от Финландия в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, има забрана на пускането на пазара на подвижен ножичен подемник модел QJY-P-30, произведен от Yingkou Qishida Machinery Equipment Co., Ltd. (Китай).

В Решението се посочва, че:

– Фабричната настройка на предпазния клапан на подемника не позволява повдигането на номиналния товар от най-ниско положение. Няма инструкции за стойностите за регулиране на налягането, а на подемника няма нито манометър, нито накрайник за измерване на налягането. Не са взети мерки за предотвратяване на неразрешено настройване;

– Защитната преграда на подемника не осигурява достатъчна защита срещу натиск и срязване, когато машината е вдигната;

– Подемникът не отговаря на изискванията за минималните разстояния за защита на краката, както се изисква в точка 5.17.2 от приложимия стандарт EN 1493:2010;

– Етикетите върху машината са само на английски език;

-Липсва етикетът за собственото тегло на подемника; липсва етикетът за забрана на повдигането на хора.

Няма данни за пуснати на пазара или монтирани подемници на територията на РБългария.

Share this post