ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, №14-32-6/01.09.2014 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изпълнение на дейностите по информация и публичност по проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО” Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени информационни дни за проекта, информация за който прилагаме в Покана за участие, както следва:

Всички заинтересовани да присъстват може да заявят участието си на имейл office@dmibg.com

Share this post