Информация за апарат за рециклиране на химически разтвори

Във връзка с инцидент, при който има пострадал човек, Холандските надзорни органи са известили ДАМТН, че апаратът причинил инцидента може да се намери на територията на България. Поради това се призовават всички заинтересовани страни да информират ДАМТН, ако разпознаят следния продукт – апарат за рециклиране на химически разтвори, производител “Uni-ram” Канада; апаратът е разпространен в ЕС под Холандската марка “Hamach”, който се обявява за производител; сериен номер – CE 14117 на “Uni-ram” и модел – URS600 на “Hamach”.

Апаратът е в обхвата на наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за  използване в потенциално експлозивна атмосфера и като такъв трябва да отговаря на изискванията за безопасност, определени с тази наредба. Причина за инцидента е искра от захранващата мрежа при аварийно спиране, породено от изтичане на разтвор от апарата.

По време на разследването Холандските органи са открили редица други конструктивни проблеми, които могат да доведат до инциденти. Поради това се налага изтегляне на апарата от пазара и изваждането му от експлоатация.

Share this post