Информация за опасен продукт по Директива 2006/42/ЕС на европейския парламент и на съвета от 17 май 2006 година относно машините

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, за два подемни крана с товароподемност Q=10тона, тип GCM 10/20, серийни номера № 9053/2012 г. и № 9054/2012 г., производство на Pellegrini Marine Equipments, Италия.

Нотификацията е подадена от ползвател в Полша, след инцидент, за два подемни крана. На 29.10.2017 г. по време на силен вятър спирачните системи, на двата крана са се повредили, крановете са се преместили и дерайлирали. Един от крановете е паднал на земята.

Обследването, извършено от техническия надзор по транспорта в Полша, показва, че силен вятър (29 m/s) е причинил неконтролирано движение на подемните кранове след повреда на спирачната система, в следствие на което крановете са дерайлирали. Един от крановете е загубил стабилността си и е паднал на земята.

Установено е, че подемните кранове не отговарят на следните изисквания на стандарт ЕN 15011:

  • 5.2.1.1 – приет е неправилен коефициент за изчисляване на силата на вятъра, свързан с период на повторение от 5 години за кранове, работещи на закрито, които могат да работят или да бъдат паркирани на открито, вместо коефициент, свързан с 25-годишен период за работа на кранове в крайбрежните райони,
  • клауза 6 – липсва документация, отнасяща се до тестване на работата на ръчната спирачка и предаване на подходяща сила на триене (клауза 5.4.5.2 в таблица 9 на EN 1501);

Не отговарят на следните изисквания на приложение 1 към Директива 2006/42/ЕО:

  • 1.5.4: в обхвата на изключване на грешки при монтажа на спирачната система за паркиране,
  • 1.6.1: в обхвата на осигуряване на възможност за правилна поддръжка на ръчната спирачка,
  • 1.6.2: в обхвата на осигуряването на безопасен достъп до зони, където се изисква поддържане на ръчната спирачка,
  • 1.7.4.2: инструкциите за поддръжка са непълни.

Силният вятър е довел до неконтролирано движение на кранове, което ги е накарало да дерайлират, сринат и причинят щети.

В нотификацията няма данни подемни кранове с товароподемност Q=10тона, тип GCM 10/20 на производителя Pellegrini Marine Equipments, Италия, да са пуснати на пазара и/или в експлоатация на територията на Република България.
Информацията е предназначена за всички ползватели на подемни кранове с товароподемност Q=10тона, тип GCM 10/20 на производителя Pellegrini Marine Equipments, Италия, органите за технически надзор на тези съоръжения, както и за лицата, осъществяващи дейностите по поддържането, ремонтирането и преустройването им.

В нотификацията е посочена информация за производителя на подемните кранове M.E.P. – Pellegrini Marine Equipments S.r.l. Via F. Busoni, 9-37050 Vallese Oppeano Verona Италия, тел.: +39 045 508877; info@mepel.it

Share this post