Информация за опасна машина-подемник за повдигане на превозни средства

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация, чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, за подемник за повдигане на превозни средства, марка Eurotek, 2 Post Vehicle Lift, модел 24BM, тип FL#8224T, произведен в Китай.

Установено е, че якостта на заключващата система на носещата рамка и устройството за контрол на спускане не отговарят на съществените изисквания на Директива 2006/42/ЕО за машини. Системата. Експлоатацията на съоръжението може да доведе до падане на превозното средство от подемника и носи риск от сериозни наранявания. Върху машината има нанесена маркировка за съответствие СЕ, но липсва табела с информация за името и адреса на производителя, година на производство и други технически данни. Машината не се придружава от ЕО Декларация за съответствие.

Вносителят Autotrade Solutions Ltd –Великобритания е предприел доброволни мерки за изтегляне на 465 броя от опасните съоръжения, от пазара на Обединеното Кралство.

В нотификацията няма данни съоръженията да са пуснати на пазара и/или в експлоатация на територията на Р България.

В случай обаче, ако икономически оператори установят, че описаните подемници се предлагат или са пуснати на пазара в страната, моля да информират служителите от Главна дирекция „Надзор на пазара“:

Евелина Ринкова, тел.: 0885398474 или Антоанета Младжова, тел.:0879519212

Share this post