Информация за опасна тенджера под налягане, марка ARTMÉTAL

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация, чрез системата за бърз обмен на информация GRAS-RAPEX, за опасна девет литрова тенджера под налягане с кошница от неръждаема стомана, марка Artmétal, вид/модел Les maîtres cuisiniers 9L (Тенджера 9 литра), производител PORISTAL, Франция, без маркировка за съответствие СЕ и без придружаваща документация.

Вследствие на възникнал инцидент е установен проблем, свързан с безопасността при отварянето на тенджерата, което означава, че е възможно докато тя все още се намира под налягане да се отвори, при което могат да възникнат опасности от изгаряния, наранявания, пожар и експлозия. Установеното е несъответствие с изискванията на EN 12778, §4.5.4.1 Предпазно устройство, §4.5.4.2 Измерване на налягането при безопасност, §4.5.6 Безопасност при отваряне и §4.7.1 Устойчивост на деформации.

От нотификацията става ясно, че продуктът представлява сериозен риск за потребителя при нормална употреба. На производителя са разпоредени мерки за изземване на продукта от крайните потребители, а към настоящия момент като дистрибутор е идентифициран е само SIMCO CASH (Aubervilliers) – Seine Saint Denis, Франция.

Към нотификацията е предоставена информация за това, че продуктът е разпространяван и на територията на България, включително и on-line.

В случай че, икономически оператори установят, че описания продукт се предлага или е пуснат на пазара в страната, моля да информират служителите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ Евелина Ринкова, тел.: 0885398474 или Антоанета Младжова, тел.: 0879519212.

Share this post