Информация за опасна тенджера под налягане, марка NEW KOOL’OR BACKEN

В Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е постъпила нотификация, чрез системата за бърз обмен на информация RAPEX, за опасна тенджера под налягане, марка NEW KOOL’OR BACKEN, вид/модел Design DSW 22-7L, производител ‘Kitchen Compagny’, Франция, Бар код/Код на партидата (или друга информация за идентифициране на това кои продукти са засегнати) 3 612403821167, с нанесена маркировка за съответствие СЕ.

Установено е несъответствие с изискванията на EN 12778, клауза 4.7.1 Устойчивост на деформация и точка 4.5.6 Безопасност при отваряне, което означава, че е възможно тенджерата да се отвори, докато тя все още се намира под налягане на парата, което представлява опасност от изгаряне.

От нотификацията става ясно, че продуктът представлява сериозен риск за потребителя при нормална употреба. На производителя са разпоредени мерки за изземване на продукта от крайните потребители.

Към нотификацията е предоставена информация за това, че продуктът е разпространяван и на територията на България, включително и on-line.

В случай че, икономически оператори установят, че описания продукт се предлага или е пуснат на пазара в страната, моля да информират служителите от Главна дирекция „Надзор на пазара“ Евелина Ринкова, тел.: 0885398474 или Антоанета Младжова, тел.:0879519212.

Share this post