Информация за реда за пускането на пазара на вани с вихрово движение

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) има правомощия единствено свързани с допускането на вани с вихрово движение (търговско наименование „джакузи“) до търговската мрежа. След закупуването и монтирането им за експлоатация, отговорността е на неговия собственик. Агенцията прави проверка на всички необходими документи и ако те отговарят на изискванията, обектът се пуска на пазара. След това се правят проверки само по сигнал, при сезиране или самосезиране за техническа неизправност или друго.

През изминалите години инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ са извършили проверки на вани с вихрово движение в над 203 търговски обектa на територията на цялата страна. Целта на проверките е безопасността и законосъобразността на едни от най-атрактивните продукти за отдих и терапия – джакузита, използвани масово в хотелите, местата за отдих по курортите и в дома. Джакузитата са строителен продукт и попадат в обхвата на Регламент 305/2011/ЕС. Определените към тях изискванията са да бъдат пускани на пазара с декларация за експлоатационни показатели, с инструкция за монтаж и експлоатация на български език.

Проверени са общо 398 продукти. От тях 63 продукти са с констатирани несъответствия.
При проверките са установени следните несъответствия:

  • без маркировка за съответствие СЕ – 7 броя;
  • без инструкция за монтаж и експлоатация на български език – 11 броя;
  • с други несъответствия, като например необозначен производител, необявени технически характеристики и др.  –  45 броя.

За установените нарушения на действащото законодателство в търговските обекти са били съставени 12 акта за административни нарушения на търговците.
За установените нарушения на действащото законодателство към всички останали нарушители, в това число вносители, производители и др. са били съставени 3 актa за административни нарушения. Седем продукта, които са без маркировка за съответствие СЕ в търговските обекти, същите са спрени от разпространение. За 3 продукта без предоставена техническа документация са били издадени заповеди за спиране и изтегляне от пазара. Към 51 продукта са предприети коригиращи действия.

След инцидента в Златни пясъци е разпоредена спешна проверка на търговски обекти в страната, предлагащи цитираните съоръжения. Проверени са 29 търговски обекти и общо 38 джакузита. От тях 5 са били несъответстващи на законодателството (от тях 2 без СЕ маркировка и 3 без инструкция за монтаж и експлоатация на български език). Издадени са 2 броя заповеди за спиране на 2 продукта и са съставени 5 акта за установяване на административни нарушения.

Основните препоръки към потребителите са, когато купуват джакузита, задължително да изискват инструкцията за монтаж и експлоатация на български език както и монтажът и свързването им към водопроводна, канализационна и ел. мрежа да става от компетентни лица, което да гарантира безопасната работа на изделието.

Тъй като в повечето случаи в комплексите и хотели с плувни басейни често има изградени или свързани джакузита, основната опасност при използването би могла да бъде от пречистващата и филтрираща помпена система.
В тази връзка ДАМТН е планирала проверки на предлаганите на пазара помпи за басейни, която ще се проведе в рамките на кампанията „Безопасно лято“.
С цел постигане високо ниво на защита на потребителите, Главна дирекция „Надзор на пазара” ще продължи проверките на джакузита.

ДАМТН призовава при съмнения за нарушения да се сигнализира на спешния телефон – 0700 111 88 или на е-mail: damtn@damtn.government.bg.

Share this post