Инспектори на ДАМТН провериха 103 асансьора в гр. Перник

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха от 19 до 21 май поредица от проверки на територията на гр. Перник за техническата безопасност на асансьори монтирани в жилищни сгради.

При проверката са посетени 107 бр. адреси, и са инспектирани 103 бр. асансьори. 4 от проверените съоръжения не са били в експлоатация.

Констатираните нарушения са:

  • Асансьори в чийто кабини не са монтирани устройства за двустранна разговорна връзка – 35 бр.;
  • Асансьори, които се експлоатират, без на същите да е извършен технически преглед – 2 бр.;
  • Асансьори в чийто кабини не са монтирани устройства за двустранна разговорна връзка и не им е извършен технически преглед – 3 бр.;
  • Асансьори, които се експлоатират без ползвателят да е сключил писмен договор с лице, което да осъществява поддържане на съоръжението – 1бр.

За нарушенията, на отговорните лица предстои съставяне на актове за установени административни нарушения.

Във връзка с направените констатации, ГД ИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори монтирани  в жилищни сгради и в други градове на страната. Целите на тези проверки са засилване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, както и за да се гарантира безопасността на хората.

 

Share this post