Инспектори на ДАМТН установиха два случая на продажби на нискокачествени въглища в Пловдив

Разпространение на некачествени въглища в два търговски обекта в гр. Пловдив беше установено от инспектори на Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ (ГД ККГБО) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Двете нарушения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) бяха установени при проведена двуседмична масова проверка на всички обекти за разпространение на горива за битово отопление на територията на градовете Пловдив и Благоевград. Проверките бяха проведени по заповед на председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски, във връзка със зачестили публикации в социалните мрежи и местни медии за силно замърсяване на атмосферния въздух в началото на отоплителния сезон.

За изпълнение на заповедта на председателя на ДАМТН бяха сформирани смесени екипи, с участие на инспектори на ГД ККГБО от два регионални отдела. При проверките са взети проби от наличните в складовете количества въглища. При направените лабораторни изпитвания се установи, че две от пробите, взети в Пловдив показват значително отклонение по показател „съдържание на пепел“ и „съдържание сяра“.

При провеждане на проверките беше потвърдена очерталата се трайна тенденция за засилено търсене на въглища, при което предлагането е ограничено поради намален внос. Големите вносители на въглища обясняват свития внос с мощна експанзия на големи китайски фирми, които изместват малките на международните пазари на енергийни суровини.

Анализът на резултатите от проверките показва, че засиленото търсене, слабото предлагане и повишаването на цените на въглищата с 50 %, създават условия за допускане на нарушения на ЗЧАВ. Тези нарушения са мотивирани от стремеж на търговците за бързи печалби, при които за бита незаконно се разпространяват евтини и некачествени въглища. Некачествените и евтини горива вероятно са добити от находища на територията на България. Според експерти, добиваните в нашата страна въглища не отговарят на изискванията на ЗЧАВ към горивата за битово отопление и могат да се използват само за промишлени нужди.

Пресцентърът на ДАМТН напомня както на вносителите и разпространителите на горива за битово отопление, така и на потребителите, че съгласно ЗЧАВ и приложимата подзаконова нормативна уредба, въглищата и брикетите от въглища следва да отговарят на строго определени изисквания за качество, пакетиране и етикетиране. Нарушаването от разпространителите на изискванията на закона се наказва със санкции от 10 хиляди до 50 хиляди лева.

С настъпването на зимата, масовите проверки на ГД ККГБО ще продължат да се провеждат и в други региони на страната, в които се наблюдава значително замърсяване на атмосферния въздух.

Share this post