Инспектори на ДАМТН започват кампания за проверки на пазара „Безопасно лято – 2020“

 

Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД НП) към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват поредната сезонна кампания за проверки на предлагани на пазара стоки под мотото „Безопасно лято – 2020“. Кампанията стартира на 02 юни 2020г. и ще продължи три месеца. Обект на инспекциите ще бъдат продукти, често използвани от потребителите през летния сезон. Тук са включени слънчеви очила за различни възрасти, надуваеми детски играчки и туристически газови бутилки. С провеждането на кампанията, ГД „Надзор на пазара“ има за цел да провери дали икономическите оператори, отговорни за пускането и предоставянето на българския пазар на тези продукти, спазват приложимото към тях законодателство.

Кампанията ще започне с проверки на слънчеви очила. Поради широката им употреба и голямото разнообразие на предлагане, слънчевите очила обичайно са в полезрението на инспекциите от ГД „Надзор на пазара“.

В рамките на миналогодишната кампания „Безопасно лято – 2019“, са проверени 457 различни марки и модели слънчеви очила, предлагани за продажба в над 250 търговски обекта, разположени на територията на цялата страна.

Миналата година е установено, че 287 модела очила съответстват на изискванията. За 170 модела са констатирани различни несъответствия, като в това число са:

– 45 модела са били без маркировка за съответствие СЕ;

– 156 модела са били без инструкция за употреба на български език.

На нарушителите са съставени актове за установяване на административно нарушение, а за продуктите без маркировка за съответствие СЕ са  издадени заповеди за спиране от разпространение.

 

ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ!

При избора на слънчеви очила да се обърне внимание на някои от следните моменти:

  1. Върху продукта, производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие СЕ. Знакът СЕ удостоверява, че при производството на очилата са спазени европейските норми за безопасност.
  2. Очилата трябва да се придружават от инструкции и информация за употреба, съставена от производителя и преведена на български език.
  3. Производителят предоставя ЕС декларация за съответствие заедно с всяко лично предпазно средство или включва в инструкциите и информацията интернет адрес, на който тя  е достъпна, в изпълнение изискванията определени в Регламент 2016/425/ЕС.
  4. От инструкцията за употреба, потребителят може да се информира за класа на филтъра на очилата, който може да бъде обозначен с цифрите от 0 до 4. Потребителят трябва да има предвид, че с повишаване на това число, защитните свойства на слънчевите очила се повишават.
  5. Потребителят трябва да знае, че слънчевите очила с филтри от клас 4 не трябва да се използват при шофиране. Това предупреждение e задължително да бъде записано в инструкцията за употреба.
  6. Трябва да е обявен начинът на почистване на продукта, срокът на годност на слънчевите очила при тяхната предвидима употреба.

Share this post