Инспектори от ГД ИДТН при ДАМТН провериха техническата безопасност на 62 асансьори в гр. Плевен, гр. Червен бряг и гр. Ловеч

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха през месец август поредица проверки за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на гр. Плевен, гр. Ловеч и гр. Червен бряг. Проверени са 62 бр. асансьори, както следва:

– на територията на гр. Плевен проверени – 41 асансьори;

– на територията на гр. Ловеч проверени – 15 асансьори;

– на територията на гр. Червен бряг проверени – 6 асансьори;

При проверките на съоръженията, монтирани на територията на гр. Плевен е констатирано, че 6 асансьори се експлоатират без да им е извършен технически преглед. Дванадесет асансьори са били с напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на съоръженията. При 23 от асансьорите не е функционирало устройството за двустранна разговорна връзка.

При проверките на асансьори, монтирани на територията на гр. Ловеч е констатирано, че 3 асансьори са били с напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на съоръженията. При 2 от асансьорите не е функционирало устройството за двустранна разговорна връзка.

При проверките на територията на гр. Червен бряг е констатирано, че всички 6 асансьори се експлоатират без да им е извършен технически преглед. Пет асансьори са били с напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на съоръженията. При всичките 6, не е функционирало устройството за двустранна разговорна връзка. Установено е, че ползвателите на проверените 6 асансьори са сключили писмен договор за поддържане на съоръженията с лице, което не притежава валидно удостоверение за извършване на такава дейност.

При проверките се установи, че двустранните разговорни връзки не работят, защото ползвателите на асансьори не са осигурили SIM карти за аварийното алармено устройство, монтирано в кабините. Всички асансьори, при които са открити несъответствия са спрени от експлоатация със запис в ревизионната книга или със заповед на началника на Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор” – Северозападна България. До всички нарушители са изпратени покани за съставяне и предявяване на актове за установяване на административно нарушение.

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, монтирани  в жилищни сгради и в други градове на страната. Целта е засилване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

Share this post