Избор на изпълнител, за предоставяне на консултации за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект:

Покана за предоставяне на оферта с предмет: Избор на изпълнител, за предоставяне на консултации за извършване на оценка за съответствието на инвестиционен проект: “Въвеждане на високотехнологични мерки за ефективен енергиен мениджмънт на административна сграда на ДАМТН“

Срок за получаване на оферти: 07.10.2015 г. до 17:00 ч.

Share this post