Изготвяне на пазарни оценки за счетоводни нужди на ДМА и НДМА, собственост на ДAМТН, съгласно ДДС20/2004 г.

Покана за предоставяне на оферта за “Изготвяне на пазарни оценки за счетоводни нужди на ДМА и НДМА, собственост на ДAМТН, съгласно ДДС20/2004 г.”

 

 


» [12.1.2015 г.]

 

Протокол на комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти

Share this post