Измерване на фактори на работната среда за нуждите на Изпитвателна лаборатория за горива смазочни материали и присадки

Покана за предоставяне на оферта с предмет: Измерване на фактори на работната среда за нуждите на Изпитвателна лаборатория за горива смазочни материали и присадки, към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“, при ДАМТН

Share this post