Обява за събиране на оферти с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции


» [14.12.2016 г.]

Протокол от работата на комисията

Решение за класиране


» [22.12.2016 г.]

Договор по обособена позиция 1

Договор по обособена позиция 2

Share this post