Изработване на нов УЕБ сайт и инсталиране и конфигуриране на УЕБ сървър за нуждите на ДАМТН

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет „Изработване на нов УЕБ сайт и инсталиране и конфигуриране на УЕБ сървър за нуждите на ДАМТН“:
 

Срок за подаване на оферти: 12.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post