Започна източването на около 2,5 тона амоняк от хладилната инсталация в предприятие „МЕЛТА-90“ АД, гр. Ловеч

Започна източването на около 2,5 тона амоняк от хладилната инсталация в предприятие „МЕЛТА-90“ АД, гр. Ловеч, който замърсяваше жилищния квартал в района. По разпореждане на прокуратурата след източването на амоняка, инсталацията ще бъде спряна от експлоатация, тъй като няма разрешително за работа и поради неизпълнение на предписанията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Инспектори на РО „Северозападна България“ към ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ /РО ИДТН СЗБ/ извършва внезапна проверка на съоръженията с повишена опасност, монтирани на територията на „МЕЛТА-90“ АД в гр. Ловеч в средата на месец май тази година. При проверката е установено, че на територията на завода се експлоатират 4 /четири/ броя съдове, работещи под налягане за съхранение на амоняк. Установено е, че съдовете работят без извършен технически преглед в нормативно определения срок. За констатираните нарушения са издадени ревизионни актове, в които е отразено, че съоръженията се спират от експлоатация. Съставени са 4 бр. актове за административно нарушение /АУАН/. За същите 4 броя съоръжения работещи под налягане са издадени заповеди за спиране. Седмица по-късно е извършена последваща проверка, при която е установено неизпълнение на приложената административна мярка. Установена е експлоатация на съдове за съхранение на амоняк, за които има издадени заповеди за спиране. Съставени са 4 броя АУАН за неизпълнение на принудителна административна мярка. В началото на месец юни служители на РО ИДТН СЗБ извършват поредната проверка в обекта, стопанисван от „МЕЛТА-90“ АД, гр. Ловеч, при която отново е установено експлоатация на съдовете за съхранение на амоняк и не спазване на издадените принудителни административни мерки, за което са съставени още 4 броя АУАН. Седмица по-късно служители на РО ИДТН СЗБ извършват поредната проверка в обекта, стопанисван от „МЕЛТА-90“ АД, гр. Ловеч, при която е установено, че експлоатацията на съдовете за съхранение на амоняк е преустановено. По-късно е констатирано, че преустановяването е временно, тъй като собственикът на предприятието отново е напълнил инсталацията с амоняк  без да е получил съответното разрешително за работа.

Преди седмица от областна администрация Ловеч сезират окръжния прокурор за проблема с „МЕЛТА-90“ АД, след като става ясно от сигнали на граждани, че около предприятието отново се разпространява силна миризма на амоняк, констатирано и от съвместни проверки на община Ловеч и РДПБЗН.

Благодарение на съвместните усилия на институциите е преустановено обгазяването на жилищния квартал в района.

Share this post