Извънредна надзорна проверка на лица, които използват везни на Централния пазар в гр.Варна

В ГДМН гр. Варна е  получена информация, че преди великденските празници след 18.00 часа на Централния пазар в града започват да се използват  везни неотговарящи на законовите изисквания. След самосезиране на 08.04.2015 г. в периода 18.00 – 20.00 часа е извършена  проверка  на лица, които използват везни на Централния пазар в гр.Варна, съвместно с  инспектори на Полицията от Първо РПУ Варна.

Проверката е насочени към използваните везни и теглилки за съответствието им със законовите изисквания, техническата им изправност и правилната им употреба от търговците. От обхванатите общо 44 бр. средства за измерване, са установени 3 везни които не отговарят на законовите изисквания – 2 от неодобрен тип и без оценено съответствие и 1 без знаци от последваща проверка.

В резултат на констатираните несъответствия са съставени общо 3 протокола за задължителни предписания и 2 акта за установяване на административни нарушения. Предприемат се действия за съставяне на още 1 акт.

Share this post