Извънредна надзорна проверка на предварително опаковани продукти

В периода 17–19 февруари 2015 г. инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН извършиха кампанийна надзорна проверка във връзка с получен сигнал от Българската национална организация Активни потребители за предлагани в търговска верига „Кауфланд“  шоколадови бонбони „Ема“ с аромат на лешник и „Ема“ с аромат на ром, на които грамажът не съответства на обявения върху продуктите. Проверката обхвана 24 обекта на търговската верига в цялата страна. За 19 от подложените на контрол 32 партиди шоколадови бонбони „Ема“  е установено, че несъответстват на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за предварително опакованите количества продукти поради наличие на продукти с отклонения в грамажа два пъти по-големи от нормираните. Най-големи отклонения са установени за шоколадови бонбони „Ема“ с аромат на ром от 140 g –  при нормирано отклонение от 6,3 g са установени продукти с отклонение от 35,8 g във вреда на потребителя. С протоколи за задължителни предписания са спрени от продажба наличните в проверените обекти кутии шоколадови бонбони „Ема“ от несъответстващите партиди. Във връзка с резултатите от извършената проверка търговска верига „Кауфланд“ предприе незабавни мерки, като спря от продажба и изтегли от пазара общо 956 кутии шоколадови бонбони „Ема“ от всички свои обекти. Резултатите от извършената проверка наложиха извънредна надзорна проверка и на мястото на производство и пакетиране на шоколадовите бонбони „Ема“. В рамките на тази проверка, извършена на 5 март 2015 г., е установено е, че производителят „КОПТРЕЙД“ ЕООД изобщо не извършва контрол на произвежданите от него продукти по критериите и методите, и със средствата за измерване, посочени в Наредбата за предварително опакованите количества продукти, и поради това не може да осигури съответствие на пусканите на пазара продукти. Съставен е протокол за задължителни предписания и са предприети предвидените в нормативната уредба действия за съставяне на  акт за установяване на административно нарушение.

Извършването на контрол на нетните количества на конкретни видове предварително опаковани продукти, предлагани за продажба в търговската мрежа, е важна мярка за осигуряване на условия за лоялна конкуренция на производителите и за защита на потребителите на тези продукти по отношение на пакетираното количество. Това е и основният акцент в плана на ДАМТН по отношение на контрола на предварително опаковани продукти, който предвижда извършване на тематични проверки съобразно особеностите на пазара и производителите в различните региони. За 2015 г. са заложени проверки на: прясно и кисело мляко, млечни и месни продукти, варива, сол захар, сладкарски, тестени и шоколадови изделия.

Share this post