Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии

Във връзка с необходимостта от възлагане на поръчка за извършване на анализ по отношение на вземания на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за неплатени държавни такси, както и по отношение на осчетоводени вземания от Националната агенция по приходите и извършване на начисляване на провизии, ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на анализ на вземанията на ДАМТН и начисляване на провизии“.

Таблица към обявата

Образец на ценово предложение

Share this post