Извършване на поддръжка на телефонните централи и телефонна инсталация на два обекта в гр. София, бул. „Д- р Г.М Димитров“ № 52 А и на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“

Покана за предоставяне на оферта за “Извършване на поддръжка на телефонните централи и телефонна инсталация на два обекта в гр. София, бул. „Д- р Г.М Димитров“ № 52 А и на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“

Share this post