Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“.

Приложения към обявата

Share this post