Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Извършване на строително-монтажни работи и ремонт на помещения в градовете Хасково и Варна“:

Срок за подаване на оферти: 14.11.2018 г., 17:30 ч.

Share this post