Извършване на строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Варна, гр. Хасково и гр. Стара Загора

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Извършване на строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Варна, гр. Хасково и гр. Стара Загора“:

Срок за подаване на оферти: 10.12.2018 г., 17:30 ч.

Share this post