Калибриране на апарат за налягане Herzog HVP 972”, за нуждите на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет “Калибриране на апарат за налягане Herzog HVP 972”, за нуждите на Главна Дирекция „Контрол на качеството на течните горива“”:

Срок за подаване на оферти: 05.03.2019 г., 17:30 ч.

» [08.04.2019 г.]

 За поръчка с предмет : „Калибриране на апарат за налягане Herzog HVP 972 за ГД ККТГ“ има сключен договор с „Рофа България“ ЕООД.

Share this post