Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на изпълнител с предмет: „Калибриране на везни за извършване на контрол на предварително опаковани продукти (ПОП) за нуждите на РО МН към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор”.

Образец на ценово предложение

Share this post