КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – В разгара на ремонтите ДАМТН засили проверките и на строителните материали

КАМПАНИЯ “БЕЗОПАСНО ЛЯТО” – В разгара на ремонтите ДАМТН засили проверките и на строителните материали

Държавната агенция за метрологичен и тeхнически надзор(ДАМТН) продължава кампанията “Безопасно лято” с интензивни проверки на строителни материали в цялата страна. В първия ден бяха проверени магазини и складове в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен, Варна и Русе. Тази година акцент са керамичните плочки и лепилата, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година, за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Проверки ще има и за други строителни материали, за които има сигнали в ДАМТН.

Само в първия ден бяха проверени 62 вида керамични плочки, като при 20 вида са открити несъответствия. Несъответствия има и при 19 вида лепила от 75 проверени. Некачествените продукти са изтеглени от пазара и на търговците са съставени актове. Санкциите за нарушителите варират от 250 до 1 000 лв., ако са търговците и от 5 000 до 15 000 лв. при производителите.

“Миналата година ДАМТН извърши близо 1000 проверки на строителни материали. Има тенденция към подобряване качеството на предлагания цимент – само в около една пета от проверения цимент са открити нередности. По-честите нарушения са при керамичните плочки, които са без маркировка СЕ, имат отклонения в размера или не издържат на химичeско въздействие – при една трета от всички проверени”, каза главният секретар на ДАМТН Валентин Чиликов и допълни, че “проверките са целогодишни, но в сезона на ремонтите са по-интензивни, за да се осигури максимален контрол върху строителните материали и безопасност за потребителите”.

Керамичните плочки се окачествяват от производителя и качеството трябва да е означено върху опаковката. Потребителите трябва да търсят на кашона описано качеството, да внимават основно за нарушени повърхности, изкривяване и несъответствие в размерите. Плочките трябва да издържат натоварване, да са устойчиви на износване, термични промени, удар и студ. Допълнително трябва да е дадена информация за приложението им (за външно или вътрешно ползване; за стенни или подови облицовки).

При лепилата трябва да е деклариран техния клас (циментови, дисперсни и лепила от реактивни смоли), както и да има информация за тяхната еластичност, времето за втвърдяване и вложените добавки. Върху опаковката на лепилото (най-често хартиени торби) трябва да има описание на продукта и да е упомената областта на приложение и срок на годност. Декларираните експлоатационни характеристики на лепилата за плочки трябва да са в допустимите граници, според хармонизиран стандарт БДС EN 12004. Лепилото трябва да притежава необходимите качества за съответната употреба.

Инспекторите ще следят за наличие на Декларация за експлоатационни показатели и инструкция за приложение на български език, СЕ маркировка за съответствие, име и адрес на производителя, или идентифициращо го обозначение и др.

Проверката продължава до края на годината и ще обхване продукти, за които има подадени сигнали от потребители: дограми, стъклопакети и изолации.

Share this post