КАМПАНИЯ „СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ПОКРИВИ“ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

През периода август-септември Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще проведе кампанийна проверка на строителни продукти – битумни хидроизолации, битумни керемиди и листове.

Целта на кампанията е безопасността и законосъобразността на пускането на пазара на  тези продукти, които масово се използват по строежите през този сезон. Тези продукти попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година, за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Проверката ще обхване конкретно следните продукти:

  • огъваеми битумни хидроизолационни армирани мушами, предназначени за изграждане на покривни хидроизолации,
  • битумни керемиди с минерална и/или синтетична армировка,  предназначени за полагане като финишен слой за покриви и
  • вълнообразни битумни листове за покриви.

Основните изисквания към продуктите е да нямат видими дефекти и да са водонепропускливи.

Допълнителни изисквания са съпротивление на удар (динамично пробиване), съпротивление на статично пробиване, съпротивление на разкъсване, стабилност на размери и форма при циклични температурни промени, огъваемост при ниска температура, устойчивост на стичане при повишени температури, съдържание на опасни вещества, стареене.

Защитното покритие на горната повърхност трябва да е непрекъснато, залепено към битума и не трябва да остава видим битум, който може да навреди на външния вид и дълготрайността на продукта. Също така предназначението на посипката е предпазване на битума от UV лъчението.

При проверката инспекторите ще следят за наличие на Декларация за експлоатационни показатели и инструкция за приложение на български език, които задължително придружават продуктите. Също така основно внимание ще бъде обърнато и на наличието на СЕ маркировката за съответствие се поставя от производителя или упълномощен представител върху етикет на всеки продукт или върху прикрепена към продукта табелка, или върху опаковката, или върху придружаващата документация. Маркировката трябва да се придружава от следната информация:

  1. име и адрес на производителя, или идентифициращо го обозначение;
  2. последните две цифри на годината в която е поставена;
  3. позоваването на хармонизирания стандарт;
  4. технически показатели, съгласно приложения ZA.2 от хармонизираните стандарти
  5. клас по реакция на огън.

Share this post