Компания Apple доброволно е започнала Програма за замяна на адаптери Apple за променлив ток за включване в контакт

Компания Apple доброволно е започнала Програма за замяна на свои адаптери за променлив ток за включване в контакт. Адаптерите са доставяни от 2003 г. до 2015 г.  като самостоятелен продукт или като адаптер към зарядни устройства за iPad, iPod and iPhone устройства. Адаптерът е присъствал в комплекта за пътуване в цял свят на Apple (“Комплект за пътуване”). Производителят е установил, че в много редки случаи, някои адаптери може да се повредят и да създадат риск от токов удар при докосване. Оценката на риска определя категория „Нисък риск“.

Компанията доброволно е изтеглила тези адаптери от пазара. Адаптерите  не се продават повече от Apple и са подменени с нов модел.
Клиентите могат да установят дали техните адаптери са засегнати като погледнат вътрешната част им част. Засегнатите адаптери имат 4 или 5 цифри, или никакви цифри, изписани вертикално на вътрешната страна. Новите модели адаптерите имат 3-буквен регионален код, изписан хоризонтално от вътрешната страна, ограден с правоъгълник (EUR, KOR, AUS, ARG или BRA).

Потребителите могат да определят дали техните адаптери са засегнати от проблема и да се възползват от условията на програмата, като посетят сайта на компанията: http://www.apple.com/emea/support/ac-wallplug-adapter/

Share this post