Компания Garmin предприема коригиращи действия за продукт, несъответстващ на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS2)

Продуктът обект на нотификация – „Вивосмарт“, представлява електронна фитнес лента за китка, която проследява стъпките на лицето, което го носи, както и други физически дейности.

От Garmin информират, че след приключване на последни тестове на продукта разполагат с доказателства, посочващи, че количеството олово, съдържащо се в две спойващи връзки на един от компонентите на продукта, превишава допустимото съдържание, заложено в Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.

Потенциално засегнатите продукти „Вивосмарт“, пуснати за дистрибуция на Европейския пазар са общо 289 745 бройки.

Съгласно писмо на Garmin, несъответстващите артикули, намиращи се под техен контрол са спрени от разпространение. Доставките от Garmin на допълнителни количества от тях към дистрибутори и търговци са преустановени. Тези бройки няма да бъдат допуснати за продажба в рамките на Европейския съюз.
За производството на продукта е предвидено да бъде пусната в експлоатация нова производствена линия със спойки от нов доставчик, несъдържащи олово. По този начин ще се постигне съответствие на продукта с изискванията на Директива 2011/65/ЕС.

Share this post