Компания Lenovo доброволно е започнала програма за замяна на пуснати на пазара батерии за някои преносими компютри

Компания Lenovo доброволно е започнала  Програма за замяна на пуснати на пазара –  батерии за някои преносими компютри Think Pad, които носят потенциален риск от загряване. Констатираният проблем се отнася само за някои батерии към следните преносими компютри: Edge 11, 13, 14, 15, 120, 125, 320, 325, 420, 425, 430, 520, 525 и 530 серия; L412, L420/421, L512 и L520 серия; T410, T420, T510 и T520 серия; W510 и W520 серия; X100e, X120e, X121e, X130e, X200, X200s, X201, X201s, X220 и X220t серия. Други компютри или части към тях не са засегнати от проблема.

Засегнатите батериите имат едни от следните номера, започвайки с четвъртия знак в дългата поредица от цифри и букви, отпечатани върху бял стикер под бар кода на батерията: 42T4695, 42T4711, 42T4740, 42T4798, 42T4804, 42T4812, 42T4816, 42T4822, 42T4826, 42T4828, 42T4834, 42T4840, 42T4862, 42T4868, 42T4874, 42T4880, 42T4890, 42T4944, 42T4948, 42T4954, 42T4958, 45N1022 и 45N1050.

Потребителите могат да определят дали техните батерии са засегнати и да се възползват от условията на програмата, като се запознаят с информацията, публикувана на сайта на компанията: www.lenovo.com.

Share this post