Компания Lenovo доброволно е започнала програма за замяна на пуснати на пазара захранващи кабели за някои преносими компютри Lenovo IdeaPad

Компания Lenovo доброволно е започнала  Програма за замяна на пуснати на пазара –  захранващи кабели за някои преносими компютри Lenovo IdeaPad, които носят потенциален риск от загряване. Констатираният проблем се отнася само за някои захранващи кабели с обозначение “LS-15”, които свързват мрежата за променлив ток и адаптера. Адаптери и други кабели не са засегнати от проблема. Засегнатите захранващи кабели  са били пуснати на пазара в периода между февруари 2011 г. и юни 2012 г. и се отнасят само към следните преносими компютри – Ideapads: B460, B470, B560, B570, G460, G470, G475, G480, G560, G570, G575, G580, G770, S100, S10-3, S10-3c, S10-3N, S10- 3t, S110, S400, U160, U165, U260, U455, U460, V360, V370, V460, V560, V570, Y460, Y470, Y560, Y570, Z360, Z460, Z465, Z470, Z475, Z560, Z565, Z570, Z575, Z580 и Lenovo: B460, B470, B470e, B475, B560, B570, B570e, B575, G455, G460, G465, G475, G480,  V470c, G560, G565, G570, G575, V570, G580, G770, V370, V470, V560.

Потребителите могат да определят дали техните захранващи кабели са засегнати и  да се възползват от условията на програмата, като се запознаят  с информацията, публикувана на сайта на компанията: www.lenovo.com/powercordprogram.

Share this post