КОМПАНИЯ “ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД СЪОБЩАВА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ НЕЯ НЕСЪЩЕСТВЕНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС В ПРОДУКТ: ДУШ ЗА УСТНАТА КУХИНА ORAL-B AQUA CARE 4 и 6

Компания “ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД съобщава за установено от нея несъществено несъответствие с изискванията на директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване в неин продукт: душ за устната кухина Oral B Aqua Care 4 и 6 с батерия.

Компанията е установила проблема и спира разпространението на засегнатите продукти, въпреки че те не влияят върху безопасността на хората, нито създават риск за околната среда.

Компанията спазва стриктно Директива 2011/65/ЕС и всички други приложими регулации. Дружеството информира, че няма други засегнати продукти на “ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Share this post