Компания Xerox предприема коригиращи действия за продукти, несъответстващи на изискванията на Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2)

Продуктите обект на нотификация са:

  • Xerox Phaser® 7500 Colour Printer
  • Xerox® Phaser® 7800 Colour Printer
  • Xerox® WorkCentre® 7830/ 7835/ 7845/ 7855
  • Xerox® WorkCentre® 7970

Те са пуснати на пазара в страните-членки на ЕС и не съответстват на изискванията за допустимо съдържание на кадмий, съгласно Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване.
Представляват офис техника – цветни и мултифункционални принтери.

Съгласно справка предоставена от производителя горепосочените продукти са били пуснати на пазара в период между юли – декември 2014 г. в следните държави-членки:
Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Съгласно писмо на производителя Xerox са предприети мерки за изтегляне на несъответстващите продукти от пазара и на тези достигнали до крайните потребители. Предвижда се продуктите да бъдат приведени в съответствие, съгласно изискванията на Директива 2011/65/ЕС.

Share this post