Компания YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH е извършила изпитвания за съответствие с изискванията на Директива RoHS

 

Компания Yamaha Music Europe GmbH съобщава на своите клиенти, че във връзка с нотификация е извършила изпитвания  на електрически китари марка YAMAHA, модели: Line 6, JTV и Shuriken. Изпитванията са за съответствие с изискванията на Директива 2011/65/EU на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директива RoHS).

При някои отделни продукти, произведени в началото на 2019 година, е установено минимално завишаване на количеството олово в електрическите връзки. Поради ниските нива на отклонение няма пряка опасност за потребителите.  По случая е определен нисък и незначителен риск за околната среда и за служителите в сервизите на марката. Дружеството подчертава, че при останалите продукти не са установени несъответствия.

Компанията Yamaha Music Europe GmbH информира всички клиенти, че след август 2019 година технологията на производство е променена и посочените модели електрически китари напълно отговарят на изискванията на Директива RoHS.

Share this post