Комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ДАМТН

Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на ДАМТН“

 

Срок за получаване на оферти: 15.10.2015 г. до 17:00 ч.


» [4.11.2015 г.]

Поканата за предоставяне на оферти е прекратена.

 

Share this post