Kонспекти за теоретичен и практически изпит на лица, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на водомери за студена вода и водомери за топла вода

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на анализатори за алкохол в дъха

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на газоанализатори за отработените газове от моторни превозни средства

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на дозиметри, използвани от персонала на ядрени централи

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на електромери

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на манометри, използвани в железопътния транспорт

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на разходомери за газ и коригиращи устройства за обем

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на радарни скоростомери

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на топломери

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на часовници за превключване на тарифни електромери – допълнителни устройства към електромери

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на димомери

Kонспект за теоретичен и практически изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на измервателни трансформатори – допълнителни устройства към електромери