Консултативен съвет към Председателя на ДАМТН ще обсъжда мерки за повишаване безопасната експлоатация на язовирите

Консултативен съвет за безопасната експлоатация на язовирите към Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще работи за набелязване на мерки за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите. В него участие ще вземат представители на Националното сдружение на общините в Република България, областни управители, Националния институт по метеорология и хидрология, НЕК ЕАД, академичната общност, браншови организации и други.

Сред основните задачи в работата на съвета ще бъде и обсъждането и предлагането на промени в нормативната база, касаеща безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, в това число и Законът за водите. Целта е и да бъде засилено вниманието към водоемите и предприемането на координирани действия с цел ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Участници в съвета от страна на ДАМТН са Председателят на агенцията Петър Горновски, заместник-председателите Валтер Василев и Маргарита Пейкова-Юлиянова, Главният директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ ген. Кирил Войнов и др.

Share this post