Консултативният съвет за безопасната експлоатация на язовирите проведе първото си заседание за 2018 г.

Консултативен съвет за безопасната експлоатация на язовирите към Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе първото си работна среща за 2018 г. Участие в днешното заседание взеха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, парламентарният секретар на Националното сдружение на общините в Република България Благой Станчев, представители на  Националния институт по метеорология и хидрология, „НЕК“ ЕАД, академичната общност, браншови организации, областни управители и други.

Сред основните теми, които бях обсъдени по време на заседанието на Консултативния съвет бяха предстоящите промени в Закона за водите, касаеща безопасната експлоатация на язовирите и съоръженията към тях. Участниците в срещата се обединиха около мнението да се работи за въвеждане на мерки, които да подобрят взаимодействието между различните браншови организации и държавните институции. Очаква се предложените промени да са от помощ и при създаването на единна стратегия в областта на безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, като част от националната сигурност на страната.

Участие в съвета от страна на ДАМТН взеха председателят на агенцията Петър Горновски, заместник-председателите ген. Кирил Войнов и Валтер Василев, и.д. главен директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Мима Чалева и др.

Share this post