Контакти

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Въпроси от компетенциите на ДАМТН можете да задавате на сайта на ДАМТН в рубрика „Въпроси и отговори“.

Въпросите Ви ще бъдат пренасочeни към експертите от специализираната или общата администрация, чиито контактни данни можете да откриете в меню СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ или меню ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ.


Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ №52 А, София 1797, България

Телефон: +359 2 980 63 17 - деловодство

Факс: +359 2 986 17 07

E-mail: damtn@damtn.government.bg

Телефон: 0700 111 88

Телефон за подаване на сигнали, информация и въпроси
Анонимни сигнали не се разглеждат.

Пресцентър

Aнгелина Димитрова

Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ №52 А, София 1797

Телефон: +359 879 504 308

E-mail: press@damtn.government.bg


Главна дирекция „Надзор на пазара“

Нина Костова, Началник на отдел „Контролно-методичен“

Адрес: 1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Телефон: +359 2 939 67 21

E-mail: Nina.Kostova@damtn.government.bg


Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“

Антоанета Генова, Началник на отдел „Контролно-методичен“

Адрес: 1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Телефон: + 359 2 939 67 15

E-mail: Antoaneta.Genova@damtn.government.bg


Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Димка Иванова, Главен директор

Адрес: 1784 София, ж.к. “Младост”, кв. “Полигона”

Телефон: + 359 2 975 38 12

E-mail: Dimka.Ivanova@damtn.government.bg


Главна дирекция „Метрологичен надзор“

Людмила Петкова, Началник на отдел „Контролно-методичен“

Адрес: 1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Телефон: + 359 2 939 67 04

E-mail: Ludmila.Petkova@damtn.government.bg


Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“

инж. Анна Гърдева, Началник на отдел „Контролно-методичен“

Адрес: 1797 София, бул. ``Г.М. Димитров`` № 52А

Телефон: + 359 2 892 97 77

E-mail: Anna.Gardeva@damtn.government.bg


Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление “

Васил Ненчев , Началник на отдел „Контролно-методичен“

Адрес: 1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Телефон: + 359 887 215 095

E-mail: Vasil.Nenchev@damtn.government.bg


Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“

Светлана Павлова, и. д. директор на дирекция РОС

Адрес: 1797 София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13

Факс: + 359 2 9861 707

E-mail: Svetlana.Pavlova@damtn.government.bg


Изпратете запитване

 

Верификация