Масова проверка на търговци на грозде в гр. София

Във връзка с утвърдената вече практика, всяка година търговци да организират временни пунктове за продажба и смилане на грозде в гр. София в ж. к. Дружба и ж. к. Люлин и получаването на много жалби от излъгани потребители, закупили грозде от тези места, инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Западна България“ извършиха масова проверка в тези обекти на лицата, които използват везни при продажбата на грозде с цел търговски плащания по смисъла на чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ).

При проверката на 06.10.2015 г. в гр. София, ж.к. Дружба, бул. Амстердам, със съдействието на служители от 08 РУ на СДВР, са инспектирани 22 везни, от които само за две е установено, че отговарят на законовите изисквания. Двадесет от използваните  везни са от неодобрен тип и без оценено съответствие, поради което не могат да бъдат използвани за търговски цели . На лицата, които ги използват, на място, по време на проверката, са съставени и връчени 20 акта за установяване на административно нарушение.

При проверката на 01.10.2015 г. в гр. София, в района на Кооперативен пазар Люлин, както и на временен пункт на пътя между кв. Илиянци и кв. Требич, за които са постъпили жалби в ДАМТН, съвместно със служители от 09 РУ на СДВР, Столичен инспекторат и Българска агенция по безопасност на храните, са проверени 6 обекта. Във всичките обекти е установено използването на везни, които не отговарят на законовите изисквания. На търговците, които използват тези везни, на място, по време на проверката, са съставени и връчени 6 акта за установяване на административно нарушение.

Информираме всички потребители, че независимо от извършените проверки и наложени санкции, продължава тенденцията търговците да използват при кампанийни продажби на плодове и зеленчуци на временни пунктове везни, неразрешени за търговски цели. Съществува и вероятност потребителите да бъдат измамени в процеса на измерване на закупуваната от тях стока. Разследването на измами не е във функционалната компетентност на ДАМТН.

Share this post