Масови проверки на обекти за продажба на въглища в Русе проведоха инспектори на ДАМТН

95 процента от обектите за разпространение на твърди горива за битово отопление в Русе бяха проверени в началото на октомври от инспектори на  Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“ (ГД ККГБО) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Кампанията беше проведена по заповед на председателя на ДАМТН инж. Петър Горновски, във връзка със зачестили публикации в социалните мрежи и местни медии за силно замърсяване на атмосферния въздух над Русе.

За изпълнение на заповедта на председателя на ДАМТН бяха сформирани смесени екипи, с участие на инспектори на ГД ККГБО от цялата страна. При проверките са взети проби от наличните в складовете количества въглища. При направените лабораторни изпитвания се установи, че наличните въглища в регистрираните обекти на територията на Русе отговарят на изискванията за качество, регламентирани в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и приложимата подзаконова нормативна уредба.

Анализът на данните от проверките дава основание да се предполага, че замърсяването на атмосферния въздух над Русе в началото на сезон есен/зима на 2021 г. не е причинено от изгаряне на въглища за битово отопление, разпространявани в регистрирани обекти.

При провеждане на кампанията се установи, че има много високо търсене на въглища, а предлагането е ограничено поради намален внос. Големите вносители на качествени въглища обясняват свития внос с мощна експанзия на големи китайски фирми, които изместват малките на международните пазари на енергийни суровини. Големите вносители споделят, че засиленото търсене и слабото предлагане създават условия и предпоставки за нарушения на ЗЧАВ, при които в стремеж за бързи печалби, за бита да се бъдат пуснати за незаконно разпространение евтини и некачествени въглища и брикети от въглища.

Пресцентърът на ДАМТН напомня както на вносителите и разпространителите на горива за битово отопление, така и на потребителите, че съгласно ЗЧАВ и приложимата подзаконова нормативна уредба, въглищата и брикетите от въглища следва да отговарят на строго определени изисквания за качество, пакетиране и етикетиране. Нарушаването от разпространителите на изискванията на закона се наказва строго, със санкции от 10 хиляди до 50 хиляди лева.

Опазването на чистотата на атмосферния въздух е отговорност на всеки един участник по веригата „вносител/производител – разпространител – потребител“. Потребителите имат право при закупуване на въглища за бита да изискват, а разпространителите са длъжни да им представят декларация за съответствие на качеството на горивата за битово отопление.

С настъпването на зимата, масови проверки на смесени екипи инспектори от ГД ККГБО ще продължат да се провеждат и в други региони на страната, в които се наблюдава значително замърсяване на атмосферния въздух.

 

Share this post