Масови проверки на пазари в град Варна, Добрич, Шумен и Търговище

В периода 10-24.03.2016 г. инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН,  организираха и извършиха внезапни проверки на лицата, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци.

Проверени са пазари на територията на градовете, Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

С цел осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с търговските плащания, са проверени търговците, които използват везни, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Надзорните проверки обхванаха общо 117 обекта, в които се използват 124 везни при продажба на плодове и зеленчуци. Установено е, че 2 везни не отговарят на законовите изисквания, тъй като са с изтекъл срок на метрологична проверка.

По време на проверката са съставени и връчени 1 акт за установеното административно нарушение на Закона за измерванията  и 1 протокол за задължителни предписания за спиране от употреба.  Предстои съставянето на още 1 акт за установено административно нарушение на Закона за измерванията.

Share this post