Масови проверки на пазари в градовете Пловдив, Хасково, Кърджали и Димитровград

През месец май инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно със служители на РПУ, организираха и извършиха надзорни проверки на лица, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци.

Проверени са пазари на територията на градовете Пловдив, Хасково, Кърджали и Димитровград.

Целта на проверките е да се защитят потребителите от неточни измервания в активния сезон за продажба на плодове и зеленчуци, както и да бъдат идентифицирани търговците, които използват неразрешени за търговска дейност везни в нарушение на Закона за измерванията и да се предприемат мерки за прекратяване на тази нелоялна практика.

Осъществени са надзорни проверки на 104 търговци на селскостопанска продукция, използващи 112 везни, с които извършват измервания, свързани с търговски плащания. Констатирано е, че 28 везни, използвани от 27 лица, не отговарят на законовите изисквания.

Установени са 14 лица, които при продажбата на плодове и зеленчуци използват 14 неразрешени за търговска дейност везни,  11 лица, които използват 11 разрешени за търговска дейност везни, но с изтекъл срок на последваща проверка на везните в употреба и 2 лица, които използват 3 везни с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка и регулиране, което позволява измерванията с тях да бъдат манипулирани.

По време на проверките, със съдействието на служителите на съответното РПУ, веднага, на място, са съставени и връчени 26 акта за установяване на административни нарушения на Закона за измерванията. Предстои съставянето на още един 1 акт за установено административно нарушение на Закона за измерванията. Всички несъответстващи везни са спрени от употреба.

Share this post