Масови проверки на таксита по Северното Черноморие (Обновено)

Във връзка с активния летен туристически сезон и засиленото използване на таксиметрови превози през него, в периода от 27.06 до 19.07.2016 г. инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН съвместно с инспектори от  ИА Автомобилна администрация – Варна, Добрич, Шумен, Търговище,  организираха и извършиха на територията на Североизточна България масови проверки на лицата, които използват електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТФП), монтирани в таксиметрови автомобили, по които се осъществява заплащането на извършените таксиметрови услуги.

Инспекциите на използваните в автомобилите ЕТАФП са осъществени за установяване на съответствието им със законовите изисквания, техническата им изправност и правилна употреба, с цел защита на клиентите от неточни измервания, свързани с заплащане на ползваните таксиметрови услуги, като е даден приоритет на инспекциите на такситата , осъществяващи таксиметрови услуги в курортните комплекси по Северното Черноморие.

Проверени са 135 ЕТАФП, монтирани в 135 таксиметрови автомобила, осъществяващи превози на пътници на териториите на градовете Каварна, Балчик, Варна, курортните комплекси „Албена“, „Златни пясъци“, „Св. Константин и Елена“, на летище Варна, в градовете Шумен и Търговище. В 8 от проверените таксита е установено, използването на ЕТАФП, които са без изискуемите валидни знаци, удостоверяващи извършена метрологична проверка на средствата за измерване в употреба, с която да се гарантира тяхната техническа и метрологична изправност. За констатираните нарушения са съставени 8 бр. протоколи за задължителни предписания за привеждането на средствата за измерване в съответствие с изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и са предприети действия за съставяне на 8 акта за установяване на  административни нарушения на ЗИ.

При извършените на 19.07.2016 г.  проверки на таксита на принципа „таен клиент“ инспектори са наели  таксиметрови автомобили от летище Варна до определен хотелски комплекс в гр. Варна.  При 2 от наетите на този принцип таксита са установени нарушения на ЗИ, свързани с несъответствия на използваните ЕТАФП, по които се извършват плащанията на услугата.

При наемане на едно от такситата по определения маршрут,  ЕТАФП е отчел изминато разстояние от 20 km, при предварително  засечено действително разстояние по маршрута от 12 km. Това поражда съмнение, че апаратът се манипулира и след разглобяване на автомобилното табло, в присъствието на инспектори от ДАМТН и ИА „Автомобилна администрация“, е открито допълнително монтирано устройство тип „помпа“. С него се променят показанията на таксиметровия апарат дистанционно,  чрез напомпване на допълнителни импулси, с което се  завишава изминатото от автомобила действително разстояние и съответно се увеличава сумата за плащане от клиента. Констатираното е нарушение на изискването на ЗИ, лицата, които използват средства за измерване да не променят съответствието им с одобрения тип. На лицето е съставен протокол за задължителни предписания за преустановяване употребата на описания ЕТАФП до привеждането му в съответствие с изискванията на ЗИ и предстои съставяне на АУАН.

В друг таксиметров автомобил, нает по маршрута е установено използването на технически неизправен ЕТАФП, тъй като е установено, че измерва с грешка от  плюс 20 % при отчитане на изминатото разстояние, с което се ощетява клиента при плащането. На лицето е съставен протокол за задължителни предписания за преустановяване употребата на описания ЕТАФП до привеждането му в съответствие с изискванията на ЗИ и са предприети действия за съставяне на АУАН.

Share this post