Масови проверки на везни на пазари и борси в град Варна

В периода 10-21.08.2015 г. инспектори от гр. Варна на Регионален отдел „Метрологичен надзор Северна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН, съвместно със служители на РПУ, организираха и извършиха съвместни внезапни проверки на лицата, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци на територията на следните пазари в гр. Варна – Централен, Чаталджа, Часовника, Владиславово, Младост, Аспарухово и Зеленчукова борса. С цел осигуряване на точност и достоверност на измерванията, свързани с търговските плащания, са проверени търговците, които използват везни, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Надзорните проверки обхванаха общо 136 обекта, в които се използват 145 везни при продажба на плодове и зеленчуци. Установено е, че 13 (9 %) везни не отговарят на законовите изисквания, като 3 от тях са от тип, с който не е разрешено да се използва за търговска дейност, а останалите 10 са с изтекъл срок на проверката.
По време на проверката с 13 протокола за задължителни предписания несъответстващите везни са спрени от употреба и са съставени 4 акта за установените административни нарушения на Закона за измерванията. Предстои съставянето на още 9 акта за установените административни нарушения.

Share this post