МАСОВИ ПРОВЕРКИ НА ВЕЗНИ НА ПАЗАРИ И БОРСИ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

В активния летен сезон надзорните проверки на средствата за измерване са насочени приоритетно към стокови тържища и пазари за продажба на едро и дребно на плодове и зеленчуци,. През летните месеци на тези места броя на сезонните търговци, както и стокооборота са значително увеличени, което повишава риска за потребителите от неточно измерване на количеството на закупените от тях стоки. Предвид това инспектори от регионален отдел „Метрологичен надзор“ Южна България съвместно със служители на МВР извършиха масови проверки на лица, използващи везни на територията на пазари и борси в Южна България – пазар за плодове и зеленчуци в гр. Раднево, общински пазар в гр. Сливен и стокова борса „Родопи 95“ АД в с. Първенец. Надзорните проверки обхванаха общо 116 маси на производители на селскостопанска продукция, на които се използват 119 везни. При проверката е установено, че 29 везни не отговарят на законовите изисквания, което съставлява около 24% от проверените средства за измерване като:

От установените 29 везни, неотговарящи на законовите изисквания 21 са от типове, неразрешени за търговска дейност в Република България и страните от Европейския съюз, една е с нарушени пломби, ограничаващи достъпа до местата за настройка на везната и 7 са с изтекъл срок на периодична проверка.

При проверките на място са съставени 22 акта за установяване на административно нарушение и 6 протокола за задължителни предписания за привеждането на средствата за измерване в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.

Във връзка със сезонната кампания по изкупуване на череши, през месец юни инспектори от регионален отдел „Метрологичен надзор“ Южна България съвместно със служители на ОД на МВР – гр. Сливен извършиха и извънредна надзорна проверка  в 11 пункта за изкупуване на череши в местности около гр. Сливен. От проверените 11 везни, 4 са от типове, неразрешени за търговска дейност в Република България и страните от Европейския съюз. За всички констатирани нарушения на място са съставени и връчени четири протокола за задължителни предписания за преустановяване използването на описаните везни. Съставени са три акта за установяване на административно нарушение и са предприети действия за съставяне на един акт за установяване на административно нарушение на още един нарушител.

Share this post