Масови проверки на везни на пазари в градовете Варна и Шумен

В периода 07-18.11.2016 г. инспектори от Регионален отдел „Метрологичен надзор Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ на ДАМТН,  организираха и извършиха извънредни надзорни проверки на 4 пазара в гр.Варна и 1 пазар в гр.Русе за спазване на задълженията по Закона за измерванията от лицата, които използват везни при продажбата на плодове и зеленчуци на тези пазари.

В 165 обекта са инспектирани общо 185 везни,  използвани  при продажба на плодове и зеленчуци. Само за 2 от инспектираните везни е установено несъответствие със законовите изисквания, поради  изтекъл срок на валидност на извършената им последваща проверка. Не е установено използване на така наречените „черни везни“, неразрешени за търговска дейност.

Несъответстващите везни са спрени от употреба със съставени 2 протокола за задължителни предписания на ползвателите им. Предприети са действия за съставяне на 2 акта за установените административни нарушения на Закона за измерванията.
Броят на установените нарушения чувствително е намалял спрямо предходни години, поради извършваният системно извънреден надзор на лицата, които използват везни на пазари и стокови борси.

Share this post